Členské příspěvky

ODDÍL POLOLETNÍ
   
ATLETIKA 1900,- Kč
GYMNASTIKA 1930,- Kč
KARATE 1950,- Kč
SP. PŘÍPRAVKA 1600,- Kč

 

1.pololetí = září - leden (platba nejpozději do 15.9.)
2.pololetí = únor - červen (platba nejpozději do 31.1.)

číslo účtu:  115-5919130217/0100

U VŠECH PLATEB VŽDY UVÁDĚJTE:
Variabilní symbol: rodné číslo člena (bez lomítka)

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení člena, oddíl ( atletika, karate, přípravka, gymnastika ).

 

 V DOBĚ VŠECH ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN KROUŽKY NEPROBÍHAJÍ!!! ŠKOLA JE V TUTO DOBU ZAKÓDOVANÁ!!!