VYJÁDŘENÍ KLUBU K PŘÍSPĚVKU LUCIE PAVLÍČKOVÉ NA FB

VYJÁDŘENÍ KLUBU K PŘÍSPĚVKU LUCIE PAVLÍČKOVÉ NA FB

15.12.2022

VYJÁDŘENÍ TARGET SPORT MILOVICE z.s. K PŘÍSPĚVKU LUCIE PAVLÍČKOVÉ NA FB ve skupině Milovice to o čem se nemluví 14.12.2022.
1. Dítě paní přispěvatelky přišlo na trénink pozdě, což je dohledatelné na kamerách školy. Kamerové záznamy viděl jeden ze zastupitelů, který se proti nám v příspěvku také ohradil a tuto situaci nám podle záznamu potvrdil na osobní schůzce.
2. V přihlášce na kroužek matka podepsala, že dítě dochází i odchází na/z tréninky/ů samo, čili jsme předpokládali, že umí odejít i po pozdním příchodu domů bez doprovodu. Paní si stěžovala, že nám mělo dojít, že když je dítě z Lysé nad Labem a přispěvatelka uvedla do přihlášky, že dítě dochází/odchází samo, tak údajně jen kvůli tomu aby s ním nemusela chodit až k tělocvičně od parkoviště, ale že těžko z Lysé dojde samo. To jsme my opravdu nemohli tušit, protože spousta dětí z našich kroužků dojíždí samostatně z okolních vesnic a měst autobusem či vlakem a mají také bydliště mimo Milovice a také v přihláškách mají, že chodí samostatně.
3. Do budovy školy nebylo dítě vpuštěno (důvody níže), tedy z ní ani nemohlo být vyhozeno, jak tvrdí přispěvatelka (také dohledatelné na kamerách školy). Dohledáno na kamerách školy panem zastupitelem a ústně potvrzeno.
4. Po komunikaci s otcem jsme se dověděli, že ho nepřivezl na trénink ani jeden ze zákonných zástupců, ale pověřená osoba, která si byla vědoma, že jedou na trénink pozdě, předem nezavolala, vyložila dítě u silnice a neověřila si, zda dítě do tělocvičny vůbec došlo (též ověřeno na kamerových záznamech panem zastupitelem). Mohlo se mu klidně stát něco po cestě do tělocvičny.
5. Za normálních okolností z mnoha důvodů uvedených níže, uzavíráme budovu přesně v čas zahájení tréninků, který máme uvedený na webových stránkách u všech našich kroužků. Hlavní důvod je bezpečnost cvičících dětí v tělocvičně, od kterých nemá trenér odcházet a má je mít stále pod dohledem.
6. Na kroužcích děti pravidelně upozorňujeme, že mají chodit na tréninky dříve, aby se stihly převléknout a my jim mohli poskytnout zaplacený trénink v celém uvedeném časovém rozsahu a ostatní zodpovědní (včas příchozí) rodiče nemohli být nespokojeni, že dětem zaplacený čas nevěnujeme.
7. Trenérka gymnastiky došla otevřít dveře jen proto, že bylo velmi silně boucháno do skel v oknech před šatnami a měla podezření, že někdo ničí majetek města, chtěla tomu zamezit. Musela tedy pozastavit trénink a požádat kolegy trenéry, aby dohlédli na skupinu gymnastek, kterým se tím zkrátil čas tréninku.
8. Nový zastupitel města a jeden bývalý zastupitel, kteří se zde zapojili do FB komunikace si informaci u nás neověřili a spekulují zde nad nepravdivým příspěvkem. Pokud někdo působí v politické sféře, měl by vědět i základní právní pravidlo: „Je třeba slyšet i druhou stranu“, což se dosud nestalo a nelíbí se nám jakékoliv osočování pokud je informace nepodložená.
Důvody :
1. Úkolem trenérů je zajistit především bezpečnost všech dětí, které včas dorazily a již se v tělocvičně rozcvičují, tudíž není přípustné, aby trenér od těchto dětí odcházel otevírat budovu těm, kteří přijdou z jakýchkoliv důvodů pozdě. Bohužel se tak v minulosti dělo pravidelně a trenéři pravidelně otevírali 3-4 opozdilcům a byli nuceni odcházet od dětí v tělocvičně, což nebylo správné, proto se držíme pravidla, že po zahájení tréninků se od dětí v tělocvičně zásadně neodchází, aby nebyla ohrožena jejich bezpečnost a opozdilci musí odejít domů.
2. Všichni členové, kteří mají zaplacený členský příspěvek za kroužek, mají nárok za své finance strávit čas v tělocvičně v plném časovém rozsahu, který je v popisu našich kroužků. Není tedy přípustné, aby se trenér místo trénování věnoval někomu, kdo všechny ostatní od tréninku zdrží svým pozdním příchodem a tím omezí i trenéra, který musí dohlédnout také na to, aby se dotyčnému nestalo nic v šatnách. Musí pak čekat, až se dítko přezuje a převlékne, což některým dětem trvá déle (5-7 minut).
3. Pokud děti sportují v našem týmu, musí projít všemi fázemi tréninkové jednotky. Každá naše tréninková jednotka je na začátku zahájena zahřátím a protažením, aby v dalších cvičeních nedošlo ke zranění z důvodu nezahřátého a neprotaženého organismu dítěte. Pokud těmito fázemi pozdně příchozí dítko neprojde, pak ke zraněním může docházet a tomu jako trenéři musíme předcházet.
4. Budova se uzavírá v přesný čas zahájení tréninku, aby bylo zamezeno vniknutí nežádoucím osobám a nedocházelo ke ztrátám osobních věcí našich členů. Do budovy mají přístup pouze trenéři a členové našich kroužků a v čase tréninků musí být budova uzamčena, což máme nařízeno od samotného pronajímatele. Pokud bychom tyto podmínky neplnili, pak nám může vzniknout problém s pronájmem tělocvičny.
5. V tomto zimním období musí rodiče i děti předpokládat, že může docházet k výkyvům počasí a vyrazit na trénink dříve než třeba v létě. S tím souvisí i čas na převlékání dětí v šatnách, protože na sobě mají více vrstev. Do šaten děti pouštíme vždy 5 -10 minut před uvedeným časem zahájení tréninku (v popisu našich kroužků). Samotní trenéři jsou na místě před každým tréninkem vždy 15 minut předem.
6. Pokud v přihlášce rodič podepíše, že dítko na tréninky i z tréninku bude docházet samo, pak ho musí poučit, aby vycházelo z domova (školy, družiny atd.) natolik včas, aby nechodilo pozdě. Dítko by tedy mělo mít u sebe buď telefon, nebo hodinky, aby čas mohlo sledovat. Vedeme tím děti k samostatnosti a zodpovědnosti, což je i naším cílem ve vedení kroužků. V budoucnu se dětem včasné příchody kamkoliv, například do zaměstnání nebo na důležité schůzky budou jistě hodit. Bohužel dnešní společnost a doba spěje k tomu, že se od všech základních pravidel a selského rozumu evidentně ustupuje a dětem se tyto prohřešky odpouští a tím si zvykají i na trend, že včas se nikam chodit vlastně nemusí. U nás to tak bohužel není, chceme vést děti k pravidlům, byť se to některým rodičům a hejtujícím přispěvatelům na sociálních sítích nemusí líbit.
Toto jsou nejhlavnější důvody a nikomu nenařizujeme, aby je bral v potaz. Jde pouze o doporučení a žádost, proč na tréninky chodit včas. Po zahájení tréninku tedy z těchto důvodů pozdně příchozí pouštět nemůžeme, což je pro rozumné lidi pochopitelné.
Všichni trenéři včetně vedení klubu mají svá kmenová zaměstnání a trénují především pro radost a to v době svého osobního volna. Věnují čas cizím dětem na úkor svých vlastních za hodinovou sazbu běžného brigádníka, za což jim patří velký dík a nezaslouží si být popotahováni v diskusích. Target nikoho z trenérů neživí, jsme zapsaný spolek a ne firma.
Klub působí v Milovicích od roku 2009 a prošlo jím přes 5 000 dětí, někteří dosahují vynikajících úspěchů na republikové i mezinárodní úrovni.
Snažíme se nastavit pravidla pro všechny stejná, bohužel není možné zavděčit se všem. A pokud v pravidlech polevíme pro jedno dítko, mohou se ostatní cítit dotčeně, že jim se také pravidlo neodpustilo.
DOTACE: Snažíme se každým rokem zajistit maximum finančních prostředků na provoz klubu z dotací od města, Středočeského kraje a MŠMT, abychom mohli držet členské příspěvky za naše kroužky o něco níže než ostatní kluby v Milovicích a tím umožnili sportování a zdravý pohyb většímu počtu dětí.
Díky čerpání dotací je činnost klubu každoročně důkladně kontrolována. Získání dotace musíme náročně obhajovat a zpětně dokládat ke kontrole. A své zákonné povinnosti máme splněné, ihned po jeho loňském upozornění, což pan zastupitel již nezmínil. Pokud však někdo ze zastupitelů zveřejní zatím neveřejnou informaci o tom, jakou jsme jako klub podali žádost na výši dotace, pak se také nechová podle pravidel a jako klub bychom z toho mohli vyvodit i právní důsledky. Nemáme však zapotřebí chovat se tímto způsobem a pokud má někdo pocit, že dotace je příliž vysoká, pak netuší, co provoz klubu obnáší a jak velké mohou "základní" výdaje na trénování 320 členů být.
Z naší strany nedošlo k žádnému pochybení, zodpovědnost je pouze na rodičích, kteří své dítko nepřivedou na trénink včas, vyloží ho u silnice a nemají zpětnou vazbu, zda vůbec na místo dorazilo.
Kdyby se trenérka nezajímala o poničení majetku města, vůbec by ke vchodu nedošla a nemuseli jsme vydávat toto prohlášení.
Děkujeme všem zodpovědným členům a jejich rodičům za pochopení, spolupráci a správnému vedení svých dětí k samostatnosti a zodpovědnosti. Základem je především vlastní vzor, pokud je rodič zodpovědný a umí dítko připravit a přivézt na trénink s dostatečným předstihem, jde mu velmi dobrým příkladem.

Zpět

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.