Informace ke zrušeným tréninkům

22.10.2020 Koncem září proběhlo jednání Mimořádné valné hromady ( MVH ) ohledně situace kolem Covid-19 a eventuálních omezení tréninků.
MVH se usnesla, že pokud dojde v souvislosti s omezeními kolem Covid-19 ke zrušení tréninků, budeme tyto tréninky následně kompenzovat. O způsobu kompenzací rozhodne MVH dle aktuálních okolností a vývoje situace po zrušení omezení nejpozději však kolem půlky ledna před konce pololetí.

Mimořádná valná hromada 2020